• Пресцентър
  Съобщение до допуснатите до устен изпит кандидати за младши прокурори в районните прокуратури
  06.08.2020
  Във връзка с насрочените устни изпити по конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, уведомяваме всички допуснати кандидати, че при провеждането им ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка със Заповед №... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА
  05.08.2020
  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт*. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за младши съдии в рамките на обявените 29 конкурсни длъжности,... Още »
 • Пресцентър
  Висшият съдебен съвет откри Център по медиация към Окръжен съд – Сливен
  06.08.2020
  6 август 2020 година Официално бе открит днес Центърът по медиация към Окръжен съд – Сливен, в рамките на третото публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин. Той е създаден в изпълнение на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-3.001-0014 „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  04.08.2020
  Във връзка с насрочения за 8 август 2020 г. (събота) писмен изпит по конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища, се уведомяват всички кандидати, че при регистрацията на участниците, както и през цялото време на провеждане на писмения изпит ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед... Още »
 • Пресцентър
  Магистрати и съдебни служители се обучават за работа с Единната информационна система на съдилищата
  03.08.2020
  3 август 2020 година Обучение на магистрати и съдебни служители за работа с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), се провежда в изпълнение на Дейност 3.4. „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с ЕИСС“ в рамките на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, реализиран по договор... Още »
 • Пресцентър
  Магистрати и съдебни служители се обучават за работа с Единната информационна система
  03.08.2020
  3 август 2020 година Обучение на магистрати и съдебни служители за работа с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), се провежда в изпълнение на Дейност 3.4. „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с ЕИСС“ в рамките на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, реализиран по договор... Още »
 • Пресцентър
  ВСС откри Център по медиация към Окръжен съд – Велико Търново. Семеен спор за родителски права е първият случай за разрешаване
  31.07.2020
  31 юли 2020 година Съдии, прокурори, адвокати, юристи и медиатори от Велико Търново участваха в публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин в рамките на дейност 4 проект BG05SFOP001-3.001-0014  „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро... Още »
 • Пресцентър
  332 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ВСС
  30.07.2020
  332 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 35 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, който ще се проведе в периода от 7-ми до 12-ти август 2020 г., включително. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Едновременно с резултатите са публикувани и решението... Още »
 • Пресцентър
  Центърът по медиация към Окръжен съд – Враца бе представен на публично събитие в рамките на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по ОПДУ
  30.07.2020
  30 юли 2020 година  С публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин днес бе представен Съдебният център по медиация към Окръжен съд - Враца. Пред съдии, адвокати, юристи, медиатори и представители на местната общност Марин Маринов - председател на Окръжен съд – Варна, и координатор от страна на Висшия съдебен съвет по проект... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия допусна до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, кандидата Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура
  29.07.2020
  29 юли 2020 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допуска, на основание чл. 29г, ал. 3 от ЗСВ, до участие в избора на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, кандидата Евгени Иванов Иванов. Решението ще бъде обявено на интернет сайта на ВСС. Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Обявление за възможност на всички магистрати и съдилища в срок до 2 (два) месеца да представят позиции и становища
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд